Jak naładować akumulator, czyli ładowanie akumulatora

Prostownik podłączyć do akumulatora w ten sposób, że kabelek czerwony do plusa akumulatora, a kabelek czarny (czasem niebieski) do minusa akumulatora. Następnie prostownik podłączamy do gniazdka w ścianie (230V). Ładowanie akumulatora to zazwyczaj 10-12 godzin. Wieczorem podłączamy - rano wyłączamy. Ważne przy odłączaniu: NAJPIERW odłączamy prostownik z sieci (gniazdka), następnie odłączamy kabelki od akumulatora, tu kolejność nie ma znaczenia. Jeżeli się nam spieszy to doraźne ładowanie akumulatora można zakończyć po 20 - 30 minutach, czasem wystarczy na jedno "odpalenie", ale potem i tak warto podłączyć na kilkanaście godzin.

Do napisania niniejszej instrukcji skłonił mnie telefon od jednej pani, która zadała pytanie: "Jakiego koloru kabelek podłączyć do plusa akumulatora ?" Widocznie więcej wiedzy nie jest potrzeba do naładowania akumulatora :) Inżynierów i innych wykształconych technicznie proszę o nieczepianie się braku szczegółów i zapraszam do zapoznania się z bardziej wyszukaną wiedzą   >>> w dziale: nieco teorii.
     1. Czy można zamówić prostownik z dłuższymi kablami niż standardowe 2 metry?

     2. Czy prostowniki mikroprocesorowe wyłączają się same po naładowaniu akumulatora?

     3. Kiedy akumulator jest naładowany ?

     4. Czemu dioda czerwona gaśnie a nie zapala się dioda zielona ?

     5. Czemu dioda czerwona gaśnie a nie zapala się dioda zielona ?

     6. Jaka jest charakterystyka ładowania w przypadku prostowników mikroprocesorowych ?

     7. Czy napięcie ok. 15.8 V na akumulatorze w momencie ładowania jest prawidłowe ?

     8. Czy prostownikiem mikroprocesorowym do akumulatorów standardowych można ładować akumulatory żelowe ?

     9. Czy poprawność ładowania prostowników mikroprocesorowych została gdzieś zweryfikowana ?O D P O W I E D Z I

1. Czy można zamówić prostownik z dłuższymi kablami niż standardowe 2 metry?

- tak. Możemy wykonać kable wyjścowe takie, jakie klient sobie życzy. Należy się przy tym liczyć, że przy dłuższych kablach maleje prąd ładowania, ze względu na wzrost ich rezystancji, i wzrasta czas ładowania. Nie przedłużamy przewodów sieciowych 230 V. Mozna zastosować odpowiedni przedłużacz.
do góry

2. Czy prostowniki mikroprocesorowe wyłączają się same po naładowaniu akumulatora?

- tak. Sterownik mikroprocesorowy stale kontroluje napięcie akumulatora i po wykryciu faktu braku przyrostu napięcia powyżej 18.8 V przerywa ładowanie. Jednak nadal, o ile jest wciąż podłączony do akumulatora, sprawdza jego napięcie i jeśli wykryje, że napięcie spadło do wartości 13.2 V, ponownie włącza ładowanie i doładowuje akumulator.
do góry

3. Kiedy akumulator jest naładowany ?

- kiedy zacznie migać dioda zielona akumulator jest naładowany w ok. 80 %, kiedy zacznie się świecić stale - w 100 %. Dane o napięciu na akumulatorze są przez sterownik wykorzystywane w kilku algorytmach jednocześnie tak, że decyzja, czy przerwać ładowanie i zaświecić diodę zieloną jest wynikiem wielu kompromisów. Dokładnych informacji o tych algorytmach nie udzielamy, są one wynikiem wielu lat doświadczeń firmy SEMI oraz rozmów z producentami akumulatorów, a także możliwości jakie stwarzają nowoczesne mikroprocesory.
do góry

4. Czemu dioda czerwona gaśnie a nie zapala się dioda zielona ?

- nasze prostowniki ładują w sposób przerywany, pewien okres czasu ładują, potem następuje przerwa, potem znów ładują, przy czym te czasy są zmienne. Dioda czerwona gaśnie, kiedy jest przerwa w ładowaniu. O tym, że akumulator jest "widziany" przez sterownik świadczy to, że dioda żółta świeci się światłem ciągłym. Jeśli dioda żółta miga, sterownik uważa, że nie ma akumulatora. Taki sposób postępowania ma, oprócz wszystkich innych zalet z punktu widzenia zwiększenia trwałości ładowanego akumulatora, tę zaletę, że można nimi ładować akumulatory bezpośrednio w samochodzie, przy czym krokodylki można odłączyć tylko wtedy, kiedy dioda czerwona zgaśnie lub odłączyć jako pierwszy przewód sieciowy z gniazdka sieci 230 V. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia układów elektronicznych w samochodzie w wyniku powstania przepięć. Dotyczy to zwłaszcza samochodów wyższej klasy, w których nie można w ogóle wyjmować akumulatora w celu podładowania.
do góry

5. Jak odsiarczać akumulator ?

- odsiarczanie polega na rozładowywaniu akumulatora podczas jego ładowania, przy czym oczywiście prąd rozładowania musi być dużo mniejszy od prądu ładowania ( przyjmuje się, że może on stanowić ok. 10 % prądu ładowania ), gdyż akumulator nie naładuje się w "rozsądnym" czasie. W przypadku naszych prostowników mikroprocesorowych istnieje możliwość podłączenia jakiegoś odbiornika ( najlepiej żarówki samochodowej 5-10W) do zacisków ( "klem" ) akumulatora. Podczas przerwy w ładowaniu, odbiornik ten będzie rozładowywał w tym czasie akumulator.
do góry

6. Jaka jest charakterystyka ładowania w przypadku prostowników mikroprocesorowych ?

- charakterystyka ładowania zastosowana w prostownikach mikroprocesorowych, dzięki wprowadzeniu kryterium czasu, łączy w sobie zalety charakterystyk "I", "U" a nawet "W". Ponieważ ładowanie akumulatora polega na wprowadzeniu do niego określonej ilości ładunku elektrycznego, zgodnie ze wzorem Q = I * t, czyli inaczej Q = ( U/R ) * t, gdzie R - rezystancja układu ładowania, Q, czyli ładunek można regulować również przy pomocy czynnika czasu t, i to zostało wykorzystane w naszych prostownikach. W prostownikach większej mocy wprowadzono ponadto możliwość stabilizacji prądu ładowania ( charakterystyka "I" ) oraz napięcia ładowania ( charakterystyka "U"). Istnieje również możliwość dowolnego kształtowania charakterystyki wypadkowej, złożonej z poszczególnych charakterystyk "I" i "U".
do góry

7. Czy napięcie ok. 15.8 V na akumulatorze w momencie ładowania jest prawidłowe ?

- tak, ale tylko w przypadku akumulatorów standardowych z "płynnym" elektrolitem a w przypadku akumulatorów wapniowych jest ono konieczne (przeprowadzono testy u producenta akumulatorów wapniowych, i zgodnie z jego zaleceniami właśnie na takim poziomie ustalono to napięcie ). Nie wolno stosować tego napięcia w przypadku akumulatorów z "uwięzionym" elektrolitem typu żel ( "Gel") ani AGM.
do góry

8. Czy prostownikiem mikroprocesorowym do akumulatorów standardowych można ładować akumulatory żelowe ?

- nie. W akumulatorze żelowym lub AGM nie można przekroczyć napięcia 14,4V - 14,8V (różni producenci akumulatorów podają odmienne napięcia)w momencie ładowania, ponieważ w przeciwnym razie w wyniku przemian chemicznych, dochodzi do elektrolizy wody i "wysuszenia" akumulatorów. W zamówieniach prosimy zawsze zaznaczać, że chodzi o prostownik do akumulatorów żelowych (AGM). Natomiast możliwa jest sytuacja odwrotna: można akumulatory standardowe ładować prostownikami do akumulatorów żelowych (AGM), z tym zastrzeżeniem iż naładują się w 90-95%.
do góry

9. Czy poprawność ładowania prostowników mikroprocesorowych została gdzieś zweryfikowana ?

Nasze prostowniki były badane przez różne laboratoria na zlecenie nasze i producenta akumulatorów, a także w laboratorium zakładowym Zakładów Akumulatorowych ZAP Piastów w Piastowie z bardzo pozytywnymi wynikami. W wyniku badań w ZAP-ie zostaliśmy upoważnieni do produkcji i dostaw prostowników z logo ZAP Piastów do sieci sprzedaży akumulatorów tego producenta. Ponad to posiadamy wyniki badań na bezpieczeństwo użytkowania i kompatybilność elektro-magnetyczną według wymagań na znak CE:
1. Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EWG ( zastosowano normę PN-EN 60335-2-29:2003 )
2. Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 86/336/EWG ( zastosowano normę PN-EN 55014-2:1999 ).
do góry


Prostowniki Semielektronik
aktualizacja IV 2014